Soutěžit budou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách ve školním roce 2016/2017.

Do letošního ročníku je možné se přihlásit do 12. července. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze či v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

V porotě letos usednou například architekti Pavel Nasadil a Ondřej Janků, inženýr Aleš Marek a teoretičky a kurátorky Barbora Špičáková a Šárka Svobodová. Odborná porota bude zasedat v srpnu, vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu.

Týdenní stáž v evropském Českém centru

Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 tisíc korun (první cena 25 tisíc Kč, druhá cena 15 tisíc Kč a třetí cena 10 tisíc Kč).

Dále se mimo jiné udělí Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z Českých center v Evropě.