Světový den učitelů se začal připomínat v roce 1994, kdy ho vyhlásila OSN. Ve světě se slaví každý rok 5. října. V České republice se váže na osobnost Jana Ámose Komenského. Den učitelů u nás existuje od roku 1955, má tedy mnohem delší tradici.

Po Komenském, absolventu univerzity v německém Heidelbergu, zůstalo dodnes živé filozofické a zejména pedagogické dílo, které výrazně předběhlo dobu.

Komenský mimo jiné prosazoval přirozenou výchovu a důležitost vyučování i v mateřském jazyce, žáci také podle jeho názoru měli v látce postupovat od lehčího ke složitějšímu.

Smrt manželky a ztráta majetku

Komenský, který byl biskupem Jednoty bratrské, se ve svém životě musel vyrovnat nejen s náboženskou nesnášenlivostí, ale i osobními tragédiemi.

V roce 1622 mu na mor zemřela první manželka a dva synové, mnohem hůře ovšem nesl o více než tři dekády později (1656) ztrátu majetku, a hlavně rukopisů při požáru Lešna.

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)

FOTO: Profimedia.cz

Škola hrou neznamená zábavu

Již po uzavření Vestfálského míru roku 1648, který zakončil třicetiletou válku, bylo zřejmé, že nadešel konec nadějí na návrat nekatolických exulantů do vlasti.

S rodnou zemí se Komenský symbolicky rozloučil spisem Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, dodnes známá jsou i jeho díla Labyrint světa a ráj srdce nebo Orbis Pictus, v němž uplatnil známou zásadu Škola hrou (Schola Ludus).

Škola hrou však neznamená výuku hravou formou, nýbrž představu, že dramatickým vystoupením lze rozvíjet osobnost žáka a vzdělávat jej. Jde o divadelní zpracování učebnice Brána jazyků otevřená, tedy o náročné vyučování na jevišti a v latině.

Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky, díky jeho přínosu pro vzdělávání se mu už staletí říká „učitel národů”.

Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu. Pohřben je rovněž v Nizozemsku, v Naardenu, kde má muzeum.

Den učitelů

Při letošním Dni učitelů ocenila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) v Senátu in memoriam šikanovanou učitelku Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze, která zemřela loni v lednu. Učitelce náleží Plaketa Františky Plamínkové.

Jde o mimořádné ocenění, které ministryně letos udělila poprvé. Bojovnice za ženská práva Plamínková v první polovině 20. století bojovala proti bezpráví a za svou profesi novinářky a političky, kterou vykonávala v nesnadných podmínkách.

Oceněno bylo i dalších 44 pedagogů, mimo jiné dětská psycholožka a výchovná poradkyně Václava Masáková či astronom a astrofyzik Jiří Grygar.