Ve finálovém kole Astronomické olympiády se utká dvacítka nejúspěšnějších studentů.

Cílem olympiády je vyhledávání talentovaných žáků a rozvíjení jejich odborného růstu. Člení se do jednotlivých kol a věkových kategorií.

Nejmladší věková kategorie (GH) je určena pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií. Nejstarší věková kategorie AB je pro žáky 4. ročníků středních škol, 8. ročníků osmiletých gymnázií a 6. ročníků gymnázií šestiletých.

Skutečná astronomická pozorování

„Astronomická olympiáda probíhá ve třech kolech. První kolo je školní, druhé krajské je korespondenční, třetím je celorepublikové finále, které už je prezenční. A právě jeho dvacet účastníků, studentů 3. a 4. ročníků středních škol z celé republiky, kteří uspěli v krajských kolech, přijede k nám na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě,“ informovala Zuzana Urbánková z Centra multimediální tvorby fakulty.

V opavském finále čekají studenty tři bloky úkolů. Prvním jsou teoretické úlohy, druhým simulovaná či skutečná astronomická pozorování, třetí spočívá ve zpracování astronomických dat.

Osm nejlepších účastníků postoupí do užšího výběru, ze kterého se vybere pět, kteří budou ke konci roku reprezentovat ČR na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice.

Na pořádání celorepublikového soutěžního setkání se organizačně podílí Ústav fyziky. Fyzikové poskytnou účastníkům finále soutěže zázemí a po dobu konání se postarají o celý program.

„Zásluhu na tom, že se finále koná již podruhé právě na naší fakultě, má proděkan pro informace a rozvoj Tomáš Gráf, který je členem Ústřední komise Astronomické olympiády České astronomické společnosti,“ dodala Urbánková.

Čeští studenti mají úspěchy

Astronomická olympiáda je zařazena ministerstvem školství mezi soutěže kategorie A, tedy stejně jako Matematická či Fyzikální olympiáda, a to i přesto, že astronomie není samostatným vyučovacím předmětem.

Do všech kategorií Astronomické olympiády se každý rok zapojí až deset tisíc žáků a studentů. České týmy pak pravidelně z mezinárodních astronomických olympiád vozí medaile. Podobně jako loni z Indie. [celá zpráva]