Linky se poprvé rozsvítily v únoru tohoto roku a zatím sloužily převážně jako estetický prvek oživující fasádu budovy fakulty. Přestože se světelné kompozice střídají a je možné vytvářet barevné a rytmické varianty, jako třeba světelnou vlajku 17. listopadu, ambice projektu jsou vyšší.

„Dají se tam zobrazovat různé věci, od kvality ovzduší tady na Vítězném náměstí, až po to, co děje zajímavého na internetu, a vlastně jde jenom o to hledat jazyk, který by bylo možné použít pro zobrazování těchhle informací,” říká vedoucí Institutu intermédií Roman Berka.

Hra se světly pro každého

Jednou ze základních myšlenek je interaktivita, kdy se do hry se světly může zapojit v podstatě každý.

Tvůrčí tým projektu složený ze studentů a pedagogů z Institutu intermédií Fakulty elektrotechnické, Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií připravil základní software a první dvě aplikace pro veřejnost.

„Demonstrujeme možnosti hardwaru, který na fasádě je. Je to čtyřminutová animace dělaná na míru možnostem té fasády, které jsou velice omezené, protože tam je jen 220 žárovek na výšku,” uvedl Josef Šafařík z průmyslového designu ČVUT.

Informace o aplikacích jsou k dispozici na webu projektu. V úterý každému zájemci přímo u Linek asistoval odborný tým. Slavnostní akci uvedlo nové světelné představení s hudebním doprovodem.

Vývoj vlastních aplikací

Hrát hru přímo na fasádě budovy není v českém prostředí zcela obvyklé. Díky aplikaci se mohou lidé seznamovat, přinášet další nápady na nové interaktivní využití, budova se tak stává aktivní součástí městské krajiny. Projekt podpořil grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2016.

Další dny bude možné kontaktovat vývojářský tým a získat informace, jak se zapojit do vývoje vlastní aplikace. Fakulta elektrotechnická doufá, že se najdou další studenti ČVUT, středních škol, případně výtvarníci, kteří se přidají a pro Linky budou vytvářet vlastní obsah.