V současnosti jednotlivé katedry školy spadají nikoli pod fakulty, ale pod specializované ústavy.

První univerzita technického typu v kraji

Vochozka řekl, že škola na procesu potřebném pro změnu statusu pracuje delší dobu. „V tuto chvíli je určitý zlomový bod v tom, že na úterním jednání akademického senátu byl ten bod schválen a může být předložen k akreditaci ministerstvu školství,” řekl rektor.

VŠTE by se tak stala první univerzitou technického typu v Jihočeském kraji. Kromě toho v regionu působí i Jihočeská univerzita, která se zaměřuje hlavně na společenské vědy.

Pro české prostředí název zůstane

Podle Vochozky VŠTE v českém prostředí nezmění název. Ale v cizím jazyce se změní v univerzitu – například v angličtině se bude jmenovat Univerzity of Technology and Business.

Kromě doktorského programu bude VŠTE usilovat o přiznání habilitačních práv a práv k řízení ke jmenování profesorů.

„To znamená, že budeme schopni vychovávat své budoucí akademické pracovníky a budeme konkurenceschopní na trhu vysokoškolského vzdělávání,“ pokračoval rektor.

V budoucnu zřejmě další fakulty

V nejbližší době by se měl ústav podnikové strategie změnit na fakultu a ústav technicko-technologický také na fakultu. Na VŠTE nyní existuje ještě ústav znalectví a oceňování, který bude zatím pokračovat ve stejném režimu. Vochozka neví, zda v nejbližší době vznikne i další fakulta.

„Určitě budeme usilovat o to, abychom dále rozvíjeli technické obory. Abychom obstáli v konkurenci a mohli jít do hloubky, tak se samozřejmě nabízí, že může jednoho dne vzniknout fakulta strojní, fakulta stavební a fakulta logistiky. Nicméně to je výhled mnoha a mnoha let," dodal.

VŠTE, která vznikla v roce 2006, patří do sítě veřejných vysokých škol. Studenti na ní mohou navštěvovat šest bakalářských oborů: tříleté nebo čtyřleté strojírenství, technologie dopravy a přepravy, konstrukce staveb, ekonomika podniku a stavební management, studovat mohou i dva magisterské obory logistické technologie a konstrukce staveb. Nyní VŠTE navštěvuje přibližně 4500 studentů.