„Vybudováním učebny pro studenty je přiblížíme více gastroenterologické praxi. Studenti mohou na speciální multimediální tabuli sledovat endoskopické zákroky, které by museli sledovat přímo na sále, což je jak pro pacienty, tak i studenty mnohem méně komfortní. V učebně se jim můžou ukázat jednotlivé detaily zákroků," řekl primář Centra péče o zažívací trakt Ondřej Urban.

Studenti chodí do nemocnice jednou týdně

Nemocnice s univerzitou spolupracuje od roku 2014 a praxi v ní každý semestr absolvuje zhruba 30 posluchačů. Studenti druhého až čtvrtého ročníku do zdravotnického zařízení docházejí jednou týdně a vyučují se tam pod dohledem zkušených lékařů. Medici pracují s pacienty a podílejí se například i na jejich vyšetření.

„Součástí výuky je samozřejmě také seznámení se všemi moderními metodami gastroenterologie, ale také například radiologie,” podotkl Urban. Podle něj tak studenti mají možnost vyzkoušet si nejmodernější metody léčby a utvořit si představu o oboru gastroenterologie.

Centrum s lékařskou fakultou dlouhodobě spolupracuje například i na výzkumných projektech nebo při pořádání odborných vzdělávacích akcí.