Cílem výzev je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku, což umožní rodičům dětí snazší a lepší zapojení na trh práce.

Stavby, vybavení i pomůcky

„V těchto výzvách jsou podporované stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně stavebních úprav stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Vlna silných populačních ročníků se přesouvá na základní školy. V souvislosti s nárokem na místo ve školce pro dvouleté děti od roku 2020 se ale objevila nová potřeba míst v MŠ.

O evropské dotace je možné žádat jen ve větších městech a případně jejich okolí. Mezi podporovanými regiony jsou okolí Prahy bez samotného hlavního města, Brno a okolí, Olomouc, Mladá Boleslav, České Budějovice, Jihlava, Zlín a území zahrnující Liberec a Jablonec nad Nisou.

Dětské skupiny a lesní školky

Vedle mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku mohou o dotaci žádat i provozovatelé dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti do tří let a předškolní vzdělávání, tedy například mateřská centra, lesní školky nebo předškolní kluby.

Vlna silných populačních ročníků, pro které se zejména v některých regionech těžko hledala místa v mateřských školách, se přesouvá na základní školy. V souvislosti s nárokem na místo ve školce pro dvouleté děti, který poslední novela školského zákona zavádí od roku 2020, se ale objevila nová potřeba míst v MŠ. Většina z nich nyní přijímá děti od tří let.

Ministerstvo školství původně plánovalo, že by pro rozšiřování kapacit mateřských škol musely obce od roku 2017 využívat jen evropské programy. Na žádost samospráv ale v létě svůj postoj přehodnotilo a bude ještě příští rok poskytovat dotace z národních zdrojů i pro předškolní zařízení.