Studentům se představí 240 univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Nerozhodným studentům pomůže testovací centrum a poradenský servis.

Zájemci si mohou udělat elektronický test předpokladů a zjistit, na které obory se hodí nejlépe.

Informace předávají i studenti

„Návštěvníci se nejčastěji ptají na studijní obory a přijímací řízení. Mnoho otázek se však týká i samotného života na vysoké škole. Na našem stánku proto předávají informace sami studenti. Návštěvníci se tak nebojí vstoupit a jsou jim zprostředkovány autentické zážitky,” řekla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Novinkou letošního ročníku je pedagogické centrum určené středoškolským učitelům a výchovným poradcům. Pro ně jsou připraveny například přednášky s odborníky z univerzit a ministerstva školství. Mohou také získat souhrnný informační set o vystavujících školách a informační systém obsahující přes 600 vzdělávacích institucí a 5500 studijních programů.

Školy z 20 zemí

Kromě tuzemských škol se představí také univerzity a vysoké školy z 20 zemí světa, především z Velké Británie, Dánska, Nizozemska, NěmeckaFrancie.

Pro studenty se zájmem o studium v zahraničí je připraveno poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Pomůže studentům se vším od výběru školy přes splnění podmínek přijímacího řízení až po zajištění ubytování.

Součástí veletrhu je nabídka doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství. Zájemci mohou mimo jiné navštívit přednášky na téma využití supervýkonných počítačů ve výzkumu nebo se dozvědět, jak nevybírat školu, ale budoucí kariéru.