Podle výsledků bezmála tři čtvrtiny lidí podporují nárok na místo v mateřské škole i pro dvouleté děti. Začne platit od roku 2020.

Jednotné přijímací zkoušky, které se poprvé uskuteční na jaře 2017, mají podporu 56 procent lidí.

Průměrný věk lidí, kteří s povinnou maturitou z matematiky jednoznačně souhlasí, byl 51 let.

Stejnou podporu získal zákaz účelového propouštění učitelů na prázdniny. Domácí vzdělávání podpořilo 53 procent lidí.

Matematiku odmítají zejména ti, kterých se týká

Stejný podíl lidí na druhé straně odmítá zavedení povinné maturity z matematiky. Negativní postoj k němu mají zejména ti, kterých se to může osobně dotknout. Ve věkové skupině od 15 do 19 let byly proti tři čtvrtiny respondentů.

Průměrný věk lidí, kteří s povinnou maturitou z matematiky jednoznačně souhlasí, byl 51 let. Větší podporu má tato novinka u lidí s vysokoškolským vzděláním.

Odmítavý postoj ke školnému se nemění

Průzkumy CVVM pravidelně sledují názory Čechů na zavedení školného na veřejných vysokých školách, o němž se v minulosti uvažovalo, ale které současná vláda odmítá. Pět procent lidí bylo rozhodně pro zavedení školného, dalších 17 procent spíše pro. Podpora občanů se tak v posledních letech příliš nemění.

„Od roku 2010 se toto číslo ustálilo na průměrné hodnotě 22 procent a vykazuje jen nízkou varianci,” uvedlo CVVM. Mezi lety 2006 až 2009 se podíl lidí podporujících zavedení školného na VŠ pohyboval mezi 26 a 29 procenty.