„Takto koncipované centrum je první svého druhu na UTB. Vychází z modelu, který se osvědčil na zahraničních univerzitách,” řekl Malý. Takzvané Math Support Centre začalo fungovat v pondělí.

„Myšlenka support center vznikla na konci 90. let v Anglii, odkud se začala šířit do dalších zemí. Jejich podstatou je zejména pomoci studentům překlenout přechod ze střední školy na vysokou a sjednotit jejich úroveň matematiky, která se zákonitě liší,“ uvedla organizátorka Zuzana Pátíková.

Denní přítomnost

Na fakultě bude ve vyčleněné místnosti každý den přítomný někdo z vyučujících, případně ze studentů vyšších ročníků, za nimiž budou moci studenti přijít s žádostí o vysvětlení učiva nebo s jakýmkoli matematickým problémem.

„K dispozici budeme 24 hodin týdně včetně dvou hodin v sobotu určených zejména posluchačům kombinovaného studia. Úkolem pedagogů bude pomáhat hlavně s takzvaným konceptuálním pochopením, to znamená naučit studenty chápat hlavní myšlenky a souvislosti, aby byli schopni si požadované úlohy vyřešit sami,” dodala Pátíková.

Centrum je určeno pro studenty všech fakult univerzity. K dispozici v něm bude literatura, sbírky příkladů, počítače sloužící k simulacím a vizualizacím, připravují se i další výukové materiály.

Školy všech úrovní se snaží zvýšit matematickou gramotnost žáků, středoškoláky čeká v budoucnu také povinná maturita z matematiky. [celá zpráva]