„Se státní maturitou se pojí řada potíží od let její zdlouhavé přípravy a také od jejího zavedení do systému. Její přínos doposud nikdo nezhodnotil a nepojmenoval. Činit z ní stále robustnější aparát není za dané situace rozumné,“ varuje Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin.

Nerovnost podmínek maturit

V souhrnné tiskové zprávě k prioritám ministerstva zástupci EDUin uvedli, že od povinné státní maturity z matematiky nebudou osvobozeni pouze žáci uměleckých oborů, ale i někteří další. Vznikne tak situace, kdy maturita bude mít reálně více úrovní náročnosti - dle studijního oboru.

Na některých školách bude povinnou součástí maturit jak zkouška z matematiky, tak z cizího jazyka. Může to vést k tomu, že klesne zájem o obory s vyšší povinnou náročností maturit, což paradoxně mohou být i obory technického charakteru, kvůli kterým se povinná zkouška z matematiky zavádí.

Z hlediska zákona a návaznosti studia přitom nehraje roli, z čeho maturita sestává, míní EDUin. Pro přijímací řízení na VŠ je platná v jakékoli podobě. Zde je třeba dodat, že je samozřejmě pro studenty výhodné, pokud je pro ně příprava na maturitní zkoušky i jistou formou přípravy i na vysokoškolská studia daného oboru.

Při očekávaném zachování či mírném zvýšení počtu uchazečů o studium na VŠ v jednotlivých populačních ročnících lze předpokládat, že bariéra v podobě povinné státní maturity z matematiky může odklonit uchazeče na obory, kde nebude zákonem vyžadována.

Konzervace současného stavu

Stále platí, že povinná státní maturita pouze zakonzervuje současnou podobu výuky, pokud se výrazně nezmění její podoba a pokud neproběhne reforma vzdělávání v tomto předmětu nejen na středních, ale také již na základních školách.

Problémy s kvalitou přípravy maturit

Každoročně se v souvislosti s maturitami projevují obsahové, logistické či právní problémy. Stát podle EDUin prostřednictvím společnosti Cermat, která státní maturity organizuje, opakovaně poškodil některé maturanty, v testech jsou zdokumentovány obsahové chyby a nedochází k transparentnímu zveřejňování důležitých dat, podle nichž by bylo možné kvalitu maturit posoudit.

Proto se obávají zvýšení poměru povinných zkoušek.