Hlavní obsah

MŠMT: Maturity odpovídají tomu, co se má na SŠ učit

24. 6. 2016, 14:16 – Praha

Ministerstvo školství odmítlo námitky skupiny odborníků, že by maturitní požadavky neodpovídaly tomu, co se má na gymnáziích a středních odborných školách učit. Kritizované logaritmické rovnice i oprava chyb v cizích textech jsou podle resortu v maturitních požadavcích oprávněně.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Ilustrační foto

Článek

Odborníci reprezentovaní nejviditelněji Oldřichem Botlíkem nedávno upozornili, že katalogy požadavků v některých případech neodpovídají rámcovým vzdělávacím programům (RVP) pro gymnázia a střední odborné školy, které stanovují základní požadavky pro absolventy těchto škol. Například logaritmická rovnice se podle nich má učit pouze na gymnáziích. Z jejich pohledu tento nesoulad odporuje zákonu.

Čas na sladění učiva s katalogem

Ministerstvo školství ale uvedlo, že rámcové vzdělávací programy nejsou zpracovány do největších podrobností. V katalogu se mohou objevit nejen témata, která vzdělávací programy obsahují, ale také ta, která z něj lze „logicky vyvodit”. Botlík to ale považuje za výmluvu. Logicky odvodit lze podle něj téměř všechno.

„Vzhledem k tomu, že škola zná požadavky katalogu vždy dva roky před realizací didaktických testů, má dostatek času své učivo dát do souladu s katalogem,” uvedlo ministerstvo.

V katalogu požadavků je uvedeno, že žák musí prokázat, že ovládá pravidla českého pravopisu. „Didaktický test ověřuje tuto dovednost zařazením různých typů úloh, mimo jiné nalezením pravopisné chyby v textu a její opravou,” uvedlo ministerstvo.

Při řešení jednoduché logaritmické rovnice žáci prokazují základní kompetence pro počítání s logaritmy, které patří i na odborné školy. „Katalog upřesňuje stručné formulace z rámcových vzdělávacích programů (RVP) a uvádí, v jakých souvislostech lze získané poznatky aplikovat,” dodal úřad.

Botlík trvá na tom, že o logaritmických rovnicích se RVP pro odborné školy nezmiňuje. Uvádí se v něm pouze lineární a kvadratická rovnice a jejich soustavy a jednoduchá goniometrická rovnice.

Šéf Cermatu porušení zákona odmítá

Kritici se odvolávali na paragraf 73 školského zákona, podle něhož je účelem maturitní zkoušky ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka v reakci na nařčení z porušení zákona poukázal na ustanovení paragrafu 78a, že rozsah vědomostí pro společnou část maturity stanoví ministerstvo v katalozích požadavků. „Všechny testy vycházejí striktně z katalogů a každý je posuzován v průběhu tvorby i následně v rámci validace výsledků na shodu s RVP,” řekl.

Katalogy maturitních požadavků vytváří Cermat ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Posuzuje je nezávislá odborná komise ministerstva školství. Poslední novelou školského zákona byla lhůta, po jejímž uplynutí začnou úpravy požadavků platit, prodloužena ze dvou na čtyři roky.

Reklama

Související články

Výběr článků