Studie zveřejněná v časopise Current Biology přepisuje biologii nejvyššího savce na Zemi. Dlouhodobé vzájemné nepáření žiraf je právě důkazem jejich vyvinutí do odlišných druhů.

Vymírají kvůli lidské činnosti

Vědci tvrdí, že jejich zjištění by mohlo přispět k záchraně tohoto přežvýkavce. Za posledních 15 let totiž klesl počet žiraf o 40 procent, v současnosti jich ve volné přírodě žije kolem 90 tisíc.

My jsme snad úplně zapomněli, co to žirafa jeAxel Janke, vedoucí výzkumu

Julian Fennessy, hlavní autor studie, která zkoumala vzorky kožní tkáně u 190 žiraf z celé Afriky, připomněl, že žirafy vymírají právě vlivem rostoucí lidské populace.

„Zemědělství je vyhání z jejich teritoria,“ dodal podle serveru International Business Times.

Čtyři ohrožené druhy

Jestliže jsou druhy čtyři, mělo by se jim dostat větší pozornosti, protože zvláště u tří z nich může být stav jejich populace kritický.

Výzkumem se bude zabývat Mezinárodní svaz ochránců přírody a nelze vyloučit jejich zařazení na červenou listinu ohrožených druhů. Alespoň Fennessy v to doufá.

Dosud se u žiraf počítalo s jedním druhem s devíti poddruhy. Ve skutečnosti se však jedná o tyto čtyři druhy: žirafa jižní (Giraffa giraffa), žirafa severní (G. camelopardalis), žirafa masajská (G. tippelskirchi) a žirafa mřížkovaná (G. reticulata).

„Ukázalo se například, že celý klan žiraf severních je zcela odlišný od žiraf mřížkovaných,“ citoval BBC vedoucího výzkumu, genetika Axela Jankeho,

Přizpůsobení prostředí

Jednotlivé druhy se liší vzorem srsti či počtem růžků. Ve volné přírodě se nepáří a z genetického hlediska si jsou podobné asi jako hnědý a bílý medvěd. To naznačuje, že každý druh je přizpůsoben pro specifické prostředí nebo stravu.

V minulosti se vědci žirafám nevěnovali příliš zevrubně, což sami připouští.

„My jsme snad úplně zapomněli, co to žirafa je. Je důležité zvýšit povědomí o nutnosti jejich ochrany a zachránit každé z těchto nádherných zvířat, o nichž toho víme tak málo,“ uzavírá Janke