Katolická církev provozuje 67 škol a školských zařízení, od mateřských škol až po gymnázia či vyšší odborné školy.

„Oblast církevního školství je pro nás jedna z nejlepších investic pro společnost, kterou můžeme udělat. Jde o přínos pro lidi bez rozdílu vyznání, kteří tak mohou poznávat, že čerpat z moudrosti předků a zušlechťovat člověka je dobrá životní cesta. Kvalitní vzdělávání a výchova prostřednictvím školství je zkrátka jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme a máme druhému dát,” říká generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

V letošním školním roce začne žákům sloužit nová Církevní základní a střední škola v Plzni, kterou 1. září slavnostně otevře plzeňský biskup Tomáš Holub, otevření kompletně zrekonstruované církevní základní školy při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově se ve stejný den zúčastní olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Již 31. srpna se slavnostně otevírá nová mateřská škola v Moravských Budějovicích.

Mezi největší investiční akce církve v oblasti školství v posledním roce patří:

  • kompletní rekonstrukce církevní školy při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov: 35 miliónů korun (2015/2016)
  • investice do centra pro rodinu a sociální péči a Mateřská škola v Brně, Biskupcově ulici: 30,5 miliónu korun (2015/2016)
  • výstavba nové mateřské školky JABULA v Moravských Budějovicích – 17 miliónů korun (2016)
  • koupě budovy základní školy sv. Zdislavy v Ostravě - 17,6 miliónu korun (2015)
  • zateplení budov Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov (město Krupka) – 5,6 miliónu korun (2015)
  • rekonstrukce prostor Církevního gymnázia Plzeň – 5,6 miliónu korun (2015/2016)
  • investice do vybavení a rekonstrukce vnitřní části budovy pro novu církevní základní a střední školu v Plzni (budova v pronájmu od města): 2,5 miliónu korun (2016)
  • zahájení rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži - celkem 110 miliónů korun (2016-2018)