„Těší nás, že digitální vzdělávací obsah z našeho portálu eKabinet.cz používalo ve výuce v uplynulém školním roce 75 procent učitelů, z toho pravidelně nebo pro zpestření výuky 58 procent. Portál je velmi oblíbený v rámci předškolního vzdělávání, často jej používají také učitelé při výuce biologie, matematiky, dále pak v anglickém jazyce, fyzice a chemii,“ řekl Richard Valenta, ředitel společnosti Edulogy, která vzdělávací portál provozuje.

Překonání prvotních obav

Infomační technologie používá ve výuce 96 procent dotázaných učitelů. Z toho pravidelně téměř každou vyučovací hodinu 39 procent a příležitostně 50 procent.

Oproti loňskému roku vzrostl o téměř 30 procent počet škol, které používají digitální vzdělávací materiály v rámci předškolního vzdělávání. Řada pedagogů v dotaznících uvedla, že nejprve museli překonat prvotní obavy z něčeho nového. Nakonec většina z nich usoudila, že takto mohou běžnou činnost obohatit, když se s danými nástroji pracuje smysluplně.

Jedním z benefitů Programu podpory digitalizace škol je nabídka bezplatných školení pro učitele. Lektoři organizace Edulab proškolili ve svém vzdělávacím centru a ve 26 metodických centrech po celé ČR v průběhu školního roku téměř 2600 pedagogů.

Propojení postupů

„S příchodem metodických příruček a projektu Školka hrou sledujeme nárůst zájmu o propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s interaktivními materiály v mateřských školách,“ uvedl ředitel Edulab Michal Orság.

K cílům, které obsahuje Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 ministerstva školství, patří mimo jiné rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování digitálních technologií do výuky.