„Chceme, aby děti poznaly, že jejich snaha a práce má smysl. Proto vytváříme projekt, který nejenom vyhledává, propaguje a odměňuje talentované a cílevědomé děti, ale především jim dává celoroční motivaci něčeho dosáhnout. Pro takové děti se snažíme dělat maximum,“ řekl hlavní organizátor a ředitel projektu Jiří Kotmel.

Každý rok je v soutěži 30 nominovaných dětí a dětských kolektivů. Z nich bude nakonec vybráno 10 vítězů, kteří si mezi sebe rozdělí 100 000 Kč, ale také budou mít možnost své úspěchy prezentovat v médiích.

Soutěž vrcholí tradičně v televizním a rozhlasovém finále a na Nový rok ho vysílají Česká televize a Český rozhlas.

V minulosti obdržel Zlatý oříšek například náš nejlepší šachista David Navara, motocyklový závodník Karel Abraham nebo pěvecký soubor BONI PUERI.

Přihlášky do soutěže mohou do 10. 10. 2016 posílat učitelé, trenéři, rodiče, kamarádi, vedoucí dětských kolektivů. Pravidla Zlatého oříšku umožňují, aby se soutěžící hlásili i sami.

Přihlášku je možné vyplnit on-line na www.zlatyorisek.cz, nebo poslat na mailovou adresu prihlaska@zlaty-orisek.cz.