„Počátky osídlení zde sahají až do druhé poloviny 13. století. V období vrcholného středověku, tedy až do závěru 15. století, zde postupně stálo několik dřevo-hliněných domů se zahloubenými suterény,” uvedl archeolog Jaroslav Bartík.

V jednom ze suterénů byly podle něj nalezeny pozůstatky schodů vysekaných do jílu a dochované 'výdřevy' stěn z masivních kůlů a prkenných desek.

Vypalovací komora keramické pece

Za velmi cenný nález Bartík považuje pozůstatky pozdně gotického sklepa s částečně dochovaným portálem a kamenným schodištěm.

„Z období raného a vrcholného novověku stojí za zmínku především torza několika pyrotechnických zařízení vyzděných buď z kamenů a cihel, nebo z nepálených kotovic. Nejméně jeden z těchto objektů můžeme s jistotou interpretovat jako zbytky vypalovací komory keramické pece,” uvedl Bartík.

Kromě zlomků keramických nádob, zvířecích kostí a železářské strusky, se podařilo zachránit i menší a vzácnější předměty z barevných kovů, jako jsou například mince, špendlíky a kováníčka či mosazný mincíř.

Nálezy díky nové stavbě

„Za unikátní můžeme bezpochyby označit nález koženého, probíjením zdobeného opasku, který představuje jeden z mála dochovaných kožených artefaktů v historickém jádru Uherského Brodu,” dodal Bartík.

Všechny zdokumentované struktury a získané nálezy nyní podle Prince zpracovávají a zkoumají odborníci v laboratoři Slováckého muzea. Archeologové se na místo dostali díky stavbě polyfunkčního domu, která po dokončení záchranného výzkumu opět může pokračovat.