„Školy, které se zapojily, svým absolventům zajišťují užitečný dokument, který jim usnadňuje vstup na trh práce v rámci Evropské unie. Absolventi si mohou dodatek přiložit k životopisu a použít ho zejména v případě, že se ucházejí o práci nebo brigádu v zahraničí,“ říká Sylvie Boumová, koordinátorka Národního centra Europass ČR.

Lze o něj zažádat zpětně

Dodatek k osvědčení ocení zaměstnavatelé nebo personalisté zejména ve Velké Británii a Německu. Dodatek obdrželo 53 procent všech absolventů středních škol, a to v českém a jednom z cizích jazyků. Z cizojazyčných verzí je tradičně největší zájem o dodatky v angličtině.

Vydávání dodatků je dobrovolné a bezplatné, proběhlo na 48 procentech všech středních škol. Pokud absolvent dokument od školy neobdržel nebo studoval v době, kdy škola tento dokument ještě nevydávala, může si o něj zdarma zažádat individuálně. Bližší informace jsou k dispozici zde.