Medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách si odnesl známý chemik Pavel Jungwirth, který působí v Ústavu organické chemie a biochemie. Ve svém bádání chce porozumět specifickým iontovým efektům v bílkovinách, biomembránách a ve vodních kapkách.

Využívá k tomu molekulové simulace. Vytvořil vědeckou školu počítačového modelování a jeho výsledky jsou ve světě velmi uznávané. Jungwirth byl jedním ze dvou českých vědců, které vybral prestižní časopis Nature pro medailon k výročí 20 let od pádu železné opony.

Znalec kunsthistorie i hydrobiolog

Medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách putovala k historiku umění Lubomíru Konečnému z Ústavu dějin umění. Podle Akademie věd patří k předním osobnostem oboru dějin umění i ve světovém měřítku.

Zaměřuje se zejména na velké postavy evropské renesance a baroka. Je jedním z největších znalců klíčových postav světové kunsthistorie – Erwina Panofského a Williama S. Heckschera.

Mendelovu medaili za zásluhy v biologických vědách dostal jeden z nejvýznamnějších českých hydrobiologů Jiří Kopáček. Působí v Biologickém centru AV ČR. Zabývá se například koloběhem živin v suchozemských a vodních ekosystémech a okyselováním půdního nebo vodního prostředí, v čemž patří ke světové špičce.