Během dvou měsíců mají zájemci možnost zúčastnit se více než třiceti tematicky i formátově pestrých událostí, včetně dnů otevřených dveří.

Výukové simulace i terénní exkurze

V Praze lze navštívit cyklus poutavých přednášek k pátému výročí letu Krtečka do vesmíru či se zamyslet nad otázkou, zda existují práva zvířat.

Výstavu Ozvěny Expo 2015 je možné vidět v budově Akademie věd na Národní. Připraven je i speciální program pro pedagogy, vědecká kavárna, která představí možnost využití počítačových simulací při výuce.

Ve Středočeském kraji se mohou školáci vydat na terénní geologickou exkurzi s odborníky z Geologického ústavu.

Zkusit si práci archeologa

V Brně, Moravskoslezském kraji a Vysočině se k návštěvě nabízí Ústav výzkumu globální změny. Zde se bude zkoumat, jak dýchání lesa souvisí s globální změnou naší planety či jak může očekávaná změna klimatu ovlivnit kvalitu potravin.

Římský legionář provázející po brněnském Archeologickém ústavu fanouškům vědy umožní, aby si vyzkoušeli některé z postupů práce archeologa.

Exkurzím po Archeologickém ústavu v Brně velí autentický legionář.

Exkurzím po Archeologickém ústavu v Brně velí autentický legionář.

FOTO: Akademie věd ČR

V Jihočeském kraji pracovníci Botanického ústavu v Třeboni provedou největší sbírkou vodních a mokřadních rostlin v Evropě. Veřejnost rovněž může navštívit unikátní dendrologickou zahradu v rámci Dnů otevřených dveří Biologického centra.

Podrobný program je k nalezení zde.