Udělení státního souhlasu této soukromé vysoké škole doporučila Akreditační komise již na svém únorovém zasedání. Vedení školy čekalo ještě na definitivní potvrzení ze strany ministerstva školství, což se rovněž stalo.

Správní řízení bylo ukončeno udělením státního souhlasu a akreditace bakalářského studijního programu vizuální a literární umění se dvěma studijními obory, literární tvorba a vizuální tvorba. Pod tu spadají tři podobory: animace a postprodukce, fotografie a audiovize a grafický a mediální design.

Literární obor se připravoval ve spolupráci s pedagogy bývalé Literární akademie. Příští rok plánuje škola žádat i o možnost výuky magisterských oborů. [celá zpráva]