Sochař Ondřej Bílek s pomocí antropoložky Evy Vaníčkové, archeologa Petra Nerudy a s využitím nejmodernějších technologií vytváří první vědeckou rekonstrukci těla neandertálce v České republice.

Bílek už strávil v ateliéru stovky hodin a po půlroce práce je stále jen v polovině.

Vytvořit kompletní a co nejvěrnější rekonstrukci těla neandertálce je totiž vědecký oříšek. Přestože lze najít úlomky kostí těchto lovců, nezachovala se ucelená kostra, a to ani v německém údolí Neandertal, podle něhož dostal tento druh humanoidů název.

Brněnskému týmu nezbylo nic jiného než využít bohatých sbírek Moravského zemského muzea i nálezů ze zahraničí a lovce si prostě složit.

Ondřej Bílek chce, aby neandertálec měl duši.

Ondřej Bílek chce, aby neandertálec měl duši.

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

„Velmi nám záleží na tom, aby tvář neandertálce měla výraz, aby v této hyperrealistické vědecké rekonstrukci byla duše, což se sochaři povedlo. Neandertálci totiž nebyli žádní bezduší předvěcí předchůdci člověka. Návštěvník uvidí sochu z bezprostřední blízkosti. Záleží tedy na každém jejím detailu,“ řekl Právu archeolog Neruda.

Neandertálci obývali Evropu před asi 40 000 až 130 000 lety. Podle některých teorií pak tito lovci vyhynuli. Nejmodernější vědecké úvahy ale hovoří o tom, že mohli splynout s předchůdci současného moderního člověka.

Výsledek rekonstrukce budou moci od prosince obdivovat návštěvníci brněnského pavilónu Anthropos, jehož expozice přibližuje nejstarší období dějin lidstva. Vznikne v ní nová výstava o neandertálcích ve střední Evropě.

S kostrou pomohl 3D počítač

Neandertálec v Brně je Evropan: hlava proto vznikla podle lebky nalezené ve francouzském La Chapelle, za předlohu sloužily i kosti objevené v Belgii nebo u Gibraltaru. Na Moravě sídlili neandertálci v jeskyních Kůlna nebo Švédův stůl v Moravském krasu a také v Šipce u Štramberka, z jejich kostí se ale našly jen úlomky.

Byl to v podstatě stařec, tak mám pro něj schované hezké šedivé vousy Ondřej Bílek, sochař

„Ve skladbě těla neandertálce a moderního člověka jsou velké odlišnosti. Některé kosti nám scházely,“ řekla Právu antropoložka Vaníčková. Podobu levé stehenní kosti, tedy její přesné rozměry, se podařilo odvodit podle pravé stehenní kosti, a to s využitím 3D počítače z Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.

Při výrobě sochy záleží na každém detailu.

Při výrobě sochy záleží na každém detailu.

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Sochaře Bílka čeká ještě titěrná práce na detailech. V říjnu by již měla stát v jeho ateliéru skulptura padesátiletého vzpřímeného pravěkého lovce opírajícího se o oštěp. Bude nahý, takže žádný detail neukryje pod kožešinu.

„Brzy dostane vlasy. Byl to v podstatě stařec, tak mám pro něj schované hezké šedivé vousy. Přibydou mu vrásky. Celý bude ze silikonu,“ prozradil Právu Bílek. Tato vědecká rekonstrukce bude v Anthroposu obklopena předměty ze známých archeologických nalezišť, z nichž mnohé nebyly dosud prezentovány.