Proti rozšíření individuálního domácího vzdělávání i na starší žáky se postavil předseda výboru Miroslav Antl (ČSSD). Při schvalování ve Sněmovně byla proti tomuto bodu i ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zatímco pro první stupeň domácího vzdělávání stačí vyučujícím středoškolské vzdělání, pro druhý stupeň by musel mít rodič vzdělání vysokoškolské.

„Mám pochybnosti, zda je rodič, byť třeba vysokoškolsky vzdělán, opravdu expertem na všechny oblasti,“ sdělila dříve Novinkám ministryně.

Novela počítá také s tím, že se od příštího roku mají sjednotit přijímací zkoušky na střední školy. V návaznosti na to pak o čtyři roky později budou muset první středoškoláci povinně maturovat z matematiky. Proti tomu ve výboru námitky nepanovaly.

Vznik jeslí?

Novela má rovněž uzákonit, že během příštích tří let budou mít nárok na místo v mateřské škole nejen čtyřleté a tříleté, ale i dvouleté děti, což ve Sněmovně prosadila poslankyně ČSSD Vlasta Bohdalová.

Ministryně Valachová to hájila s tím, že pro nejmenší děti budou ve školkách k dispozici chůvy, které budou moci školky zaplatit s využitím peněz Evropské unie. [celá zpráva]

Do roku 2020 je podle ministryně připraveno 13 miliard korun na posílení kapacit mateřských a základních škol.

Kritici v čele se senátorem ODS Jiřím Burianem nicméně poukazovali na rozdílnost potřeb dvouletých a pětiletých dětí. „Fakticky nám tady vznikají jesle,” řekl lidovec Stanislav Juránek s tím, že není jasné, zda kromě peněz je připraven dostatek kvalifikovaných chův.

Postih rodičů, kteří dítě nenechají zapsat

Novela má také zavést pro předškolní děti od příštího roku povinný poslední rok mateřské školy, který bude nadále bezplatný. Přednostní právo na pobyt ve školce mají mít děti, které bydlí v jejím spádovém obvodu.

Podle předsedy senátorů ODS Jaroslava Kubery ale novela neřeší, jak budou postiženi rodiče, kteří děti do školky posílat nebudou. Pětitisícová pokuta bude podle novely hrozit jen těm rodičům, kteří své děti do školky nenechají zapsat.

„Rodiče, kteří nechtějí využívat předškolní vzdělávání od pěti do šesti let, budou mít možnost dítě zapsat do školky a zároveň zvolit domácí vzdělávání,“ uvedla v březnu Valachová.

Příprava na vstup do 1. třídy

Význam povinné docházky do školky před nástupem do základní školy pro Novinky obhajovala předsedkyně liberecké krajské organizace ČSSD Lenka Kadlecová. Dle jejího názoru má obrovský význam pro vývoj dítěte a rozvoj jeho schopností.

„Děti, které absolvují alespoň jeden rok ve školce, mají jednodušší vstup do první třídy,” vysvětluje náměstkyně libereckého hejtmana pro sociální věci.

„Pro dítě nepřivyklé režimu, neadaptované na dětský kolektiv a bez základních, ve školce získaných znalostí může být nástup do školy šokem, jenž může negativně zapůsobit na jeho přístup ke škole.”

Od toho se pak podle Kadlecové mohou odvíjet potíže, které budou dítě provázet i do dalšího života. „Na řadu by měla přijít výstavba nových školek, aby se napravily škody, které v této oblasti napáchali v minulosti politici. Kvůli jejich ukvapenému a velice krátkozrakému jednání se školky zbytečně rušily a objekty levně rozprodávaly,” uzavřela.