„Čekali jsme, kdy toto záření objevíme v Andromedě, protože už dříve jsme ho pozorovali v 60. a 70. letech v Mléčné dráze,“ řekl jeden z autorů pozorování Gian Luca Israel z observatoře v Římě. O objevu informovala Evropská vesmírná agentura ESA.

Galaxie v Andromedě je nejbližší spirální galaxie od té „naší“, tedy Mléčné dráhy. Při dobrém počasí je pozorovatelná pouhým okem ve stejnojmenném souhvězdí. Je vzdálena 2,5 miliónu světelných let. Právě proto, že je snadno pozorovatelná, je prozkoumána poměrně pečlivě. Neutronová hvězda v ní ale byla objevena poprvé.

Galaxie v Andromedě s označenou neutronovou hvězdou

Galaxie v Andromedě s označenou neutronovou hvězdou

FOTO: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J. Fritz, U. Gent/XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE

Neutronové hvězdy vznikají po výbuchu supernovy, kterým končí život hvězdy. Z těch největších se stanou černé díry, z těch malých pak neutronové hvězdy. Jde o tělesa s tak vysokou hustotou a tlakem, že všechny elektrony jsou vtlačeny do jader atomů a zneutralizují protony na neutrony.

Objekt nalezený v Andromedě velmi rychle rotuje, s frekvencí jedno otočení za 1,2 sekundy, a vydává při tom pulsující záření, které je dáno silným magnetickým polem. Hvězdy jsou proto označovány za pulsary. Svou velkou gravitací „požírají“ všechny objekty kolem.

Objekt doprovází další hvězda, z níž zřejmě čerpá energii. Vztah obou těles vědci ještě plánují prozkoumat.