Ve věcných tezích je uvedeno, že „zákon zřídí Policejní akademii České republiky jako organizační součást ministerstva vnitra”.

Akademický senát informoval poslance prostřednictvím svého předsedy Františka Novotného, že by to de facto znamenalo zrušení současné Policejní akademie a vznik nového subjektu.

Akademie není jen pro policisty

Důsledkem by bylo mimo jiné ukončení studia současných 2100 studentů, převzetí areálu v Praze 4 a veškerého dalšího majetku do správy ministerstva a možnost dosazení ministerského úředníka namísto samosprávných akademických orgánů Policejní akademie, který by mohl školu řídit až dva roky.

„Je to nesmysl, který popírá princip akademické svobody,” vyjádřila se k tomu pro Novinky členka sněmovního bezpečnostního výboru Jana Černochová (ODS).

„Škola v té ‚profesní‘ části není jen pro policisty. Studují tam i příslušníci vězeňské služby, která je pod ministerstvem spravedlnosti, nebo pod ministerstvo financí spadající celníci. A zpravodajci jsou přímo pod premiérem,” vysvětlila.

Úspory a jednotné právní postavení?

Současný záměr se částečně shoduje s odmítnutým pozměňovacím návrhem k novele vysokoškolského zákona. Snaha o to, aby se Policejní akademie stala součástí ministerstva vnitra, byla odůvodňována ekonomickými úsporami.

Dalším argumentem bylo sjednocení právního postavení státních vysokých škol. Univerzita obrany je totiž součástí ministerstva obrany.

Možné ohrožení apolitičnosti

Velmi ostrou kritiku to vyvolalo nejen mezi zástupci školy, ale také v Radě vysokých škol (RVŠ). Podle RVŠ by tím mohla být ohrožena autonomie a apolitičnost vzdělávací instituce, která připravuje příslušníky bezpečnostních sborů i řadu civilních studentů. Policejní akademie je na rozdíl od vojenské VŠ multiresortní, jak již upozornila poslankyně Černochová.

Rektor Policejní akademie Josef Salač v březnu řekl, že pro nový zákon o vzdělávání na Policejní akademii není ani věcný, ani právní důvod. Ministerstvu vnitra, které školu financuje, podle něj dává současná legislativa dostatek možností k ovlivnění chodu školy.