V prvním kole podali studenti deset žádostí, z nichž právě osm uspělo. O peníze mohou podle Fojtové žádat noví zájemci, další vyhodnocení bude v lednu.

Přispívá i veřejnost

Stipendijní program má řešit náklady spojené s přepravou nebo ubytováním dobrovolníků, ale také nákup potřebných věcí. Nemá být odměnou za dobrovolnickou činnost. Peníze do programu putovaly z rezervy rektora a část ze stipendijních fondů fakult, přispívat do něj mohou i lidé.

„Prostřednictvím portálu darujmuni.cz se na tato stipendia podařilo od veřejnosti vybrat už více než 60 tisíc korun,” informovala Fojtová. Zbylé peníze poslouží pro další kola žádostí.

Hlavně peníze na dopravu

Z prvního kola vzešlo osm podpořených projektů. „Většina z nich se týkala pomoci v aktuální uprchlické krizi. Studenti žádali hlavně o příspěvek na dopravu do Maďarska, Srbska nebo Chorvatska, případně na nákup zdravotnického materiálu, jako jsou obvazy nebo základní léky,” uvedla prorektorka univerzity pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová.

Největší finanční podporu ve výši 10 tisíc korun získali dva studenti medicíny, kteří se zúčastnili zdravotnické mise ve venkovských oblastech Ghany s omezenou dostupností lékařské péče.

„Stipendium na dopravu získal také student dobrovolník, který na Ukrajině v oblastech zasažených nedávným vojenským střetem pomáhá s obnovou místních obydlí,” doplnila Fojtová.

Nedostatek lékařů

Peníze ale připadly i na pomoc migrantům, kteří přicházejí do Evropy. „Protože je mezi dobrovolníky, kteří pomáhají uprchlíkům, stále nedostatek lékařů a zdravotníků, byla jsem coby studentka medicíny celkem dvakrát na chorvatských hranicích. Za finanční i symbolickou podporu univerzity jsem moc ráda. Umožní mi to znovu vyjet, jen co příští týden udělám státnice,” uvedla studentka Lékařské fakulty MU Petra Vinklerová.

Stipendijní komise schválila pro akademický rok 2015/2016 další termíny pro sběry žádostí o stipendia.

Nejbližší uzávěrka bude 5. ledna, další má následovat 29. února a pak 31. května. Stipendia budou nadále financována z darů veřejnosti a z fakultních stipendijních zdrojů.