Snímek sleduje růst ledové plochy mezi únorem a říjnem. Zatímco v předchozích třech letech naměřili výzkumníci v lokalitě rekordní množství ledu, letos ho bylo nejméně za posledních devět roků.

Za 37 let, během nichž se led v antarktické oblasti měří, to však představuje průměr.

Do letošního 6. října, kdy plocha dorostla do maxima, zakryl led v Antarktickém oceánu 18,83 miliónu čtverečních kilometrů vody.

Menší zalednění letos mohl způsobit jev El Niňo, který se pravidelně opakuje ve východním Tichomoří. Fenomén kromě jiného přispívá k růstu teploty vodní hladiny.