Škola vypsala 26 zakázek malého rozsahu na technologie. Byly mezi nimi například analyzátor měrných povrchů, bioreaktory, hustoměr nebo testovací komora.

Podle antimonopolního úřadu ale škola některé přístroje měla nakupovat dohromady, protože spolu funkčně souvisely. Cena zakázek by se pak sčítala a škola by musela vypisovat otevřená řízení, do nichž se mohlo přihlásit více firem. To se ale nestalo. Některé zakázky měly být navíc zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, aby o nich věděly i zahraniční firmy.

Škola se neodvolala

Pokuta je pravomocná, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se proti ní neodvolala. Pokutu má škola zaplatit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.

Základním cílem projektu institutu bylo vytvořit unikátní centrum, které se bude přednostně věnovat výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje a požadavku na maximální surovinovou soběstačnost.

Projekt byl v letech 2011 až 2014 financován částkou téměř 300 miliónů korun z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.