Bývalý ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) loni v říjnu při diskusích o zákoně o dětské skupině veřejně slíbil, že lesní školky budou zařazeny do sítě mateřských škol „v řádu několika měsíců“.

Ukázalo se ale, že tomu aktuálně stojí v cestě celá řada zákonů, které navíc většinou nespadají do kompetencí ministerstva školství.

Místem vzdělávání je historicky budova

Podle předsedkyně Asociace lesních MŠ Terezy Valkounové se vše odvíjí od toho, že místem výkonu vzdělávání je historicky budova, tedy objekt s číslem popisným.

V lesních školkách ale děti většinu dne pobývají v přírodě a mají jen jednoduché pevné zázemí. V lese ani provozovatelé těchto školek nemohou jen tak postavit objekt s číslem popisným.

„Na území, které má funkci lesa, nemůže být nic jiného. Pro trvalé zázemí by se ten kus pozemku musel vyjímat, což je drahé a složité,“ řekla.

Předepsané metry ale nezohledňují, že jsou děti uvnitř velmi málo.Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ

Lesní školky také nejsou schopny splnit podmínky poměrně přísného zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým ministerstvo zdravotnictví definuje hygienické standardy pro předškolní zařízení. Má tak chránit děti i veřejnost před vznikem epidemií, k nimž ale v lesních školkách podle Valkounové rovněž prakticky nedochází.

Stavební zákon zase předepisuje, kolik metrů čtverečních má připadat na každé dítě. Účelem je chránit děti před pobytem ve velmi stísněných prostorech.

„Ty předepsané metry ale nezohledňují, že jsou děti uvnitř velmi málo,” poznamenala Valkounová.

Chtějí do rejstříku i kvůli povinnému roku školky

Vzhledem k současným legislativním překážkám se proto asociace chystá memorandem oslovit úřady, které se podílejí na tvorbě zákonů. Zařazení do školského rejstříku je dlouhodobým cílem lesních mateřských škol, které v uplynulém školním roce navštěvovaly zhruba 3000 dětí.

Aktuální je to také v souvislosti s plánovaným zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání, který se může odehrávat pouze v zařízeních registrovaných ministerstvem školství, nebo v režimu domácího vzdělávání.

Děti, které navštěvují lesní školky, by tak formálně musely být vzdělávány doma. Přineslo by to zbytečnou administrativu pro rodiče i spádové školky, kde by byly zapsány. Děti by navíc musely absolvovat přezkušování v běžné MŠ.