„Četnost a intenzita srážek narůstá od roku 1980. Do této doby se výskyt extrémních srážek vysvětloval přírodními faktory,“ uvedl Jascha Lehmann, jeden z autorů studie.

Jako příklad uvádí Německo, které od roku 1997 postihly tři stoleté povodně. Podobně je na tom Pákistán. Nárůst extrémních výkyvů počasí se liší podle kontinentů, tvrdí institut. Nejvíce se s extrémním počasím potýkaly země jihovýchodní Asie, nárůst činí 56 procent, v Evropě je to 31 procent.

Ve Středomoří a na západě Spojených států se lidé potýkají s opačným projevem, a to extrémním suchem.

Častější extrémní výkyvy počasí vyvolává podle vědců teplejší atmosféra, kterou má na svědomí růst emisí skleníkových plynů. Koncentrace oxidu uhličitého totiž stoupla o 40 procent, oxidu dusného o 20 procent a metanu o 150 procent.