Američané, jejichž studii zveřejnil časopis Nature Medicine, se zaměřili na zlomky tzv. nádorové DNA, které se do krve uvolňují ze zaniklých rakovinných buněk.

Jimi vyvinuté testy odhalily stopy NSCLC, což je nejčastější forma rakoviny plic, u všech pacientů s pokročilou formou nemoci. U lidí v počátečním stadiu nemoci byly testy úspěšné na 50 procent. Navíc se ukázalo, že použité testy téměř nikdy nepodaly chybný výsledek, tj. neuváděly nemoc u lidí, kteří ji neměli.

Množství odhalené nádorové DNA navíc umožňovalo dělat závěry o velikosti nádoru a o jeho vývoji během léčby. Krevní testy byly dokonce přesnější než běžné metody vyšetřování vzorků tkání.

Pomůže i u dalších typů rakoviny

Američané využili poznatků o mutacích DNA typických pro NSCLC, které jsou dostupné v lékařských databankách. Vyvinuli však nové metody izolace a analýzy nádorové DNA v krvi. Jejich metodu lze údajně použít také při odhalování rakoviny prsu, prostaty či tlustého střeva, pokud se vezmou v potaz genetické mutace typické pro tyto formy smrtící nemoci.

Krevní testy lze použít jak při diagnostikování nemoci, tak kontrole účinků léčby a při dalším sledování pacienta. Vědci však neoznámili, kdy by se tyto testy mohly začít masově používat.