„Mezi podporovanými obory budou strojírenství, elektrotechnika, aplikovaná chemie, stavebnictví, optika, mechanik strojů a zařízení a mechanik seřizovač,“ řekl novinářům náměstek olomouckého hejtmana Zdeněk Švec (KSČM).

Na výběru oborů se podle hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) podíleli mj. i zaměstnavatelé. „Souvisí to s tím, že máme zájem podporovat ty obory, o které je na trhu práce zájem, přičemž školy neopouští dost absolventů,“ zdůraznil hejtman.

Studenti prvních ročníků vybraných technických oborů střední škol budou dostávat 1500 korun za pololetí, ve druhém ročníku 2000, ve třetím 2500 a ve čtvrtém 3000 korun, také vždy za každé pololetí. Podmínkou bude prospěch do průměru 1,7 a student také nesmí mít z odborných předmětů horší známku, než trojku.

Hodnotí se i chování

„Příjemci ztratí nárok na stipendium také například při neomluvené absenci nebo špatném chování potrestaném důtkou ředitele, sníženou známkou z chování nebo podmíněným vyloučením ze školy,“ uvedl Švec.

V nadcházejícím školním roce bude kraj podle něj podporovat studenty prvních ročníků, další ročníky budou přibývat v následujících letech. Rozpočet kraje počítá v souvislosti se stipendii s náklady na první pololetí školního roku 2014/2015 ve výši 1,7 miliónu korun.

Olomoucký kraj již delší dobu podporuje stipendii také učně vybraných řemesel. Momentálně jich je 24. Jde například o budoucí zedníky, klempíře, obráběče kovů, strojní mechaniky, tesaře, kominíky, výrobce potravin, elektrikáře, malíře, truhláře, řezníky, uzenáře či pekaře. V letošním roce na tato stipendia vynaloží kraj podle odhadu zhruba 5,6 miliónu korun.

„Stipendium je hrazeno z rozpočtu Olomouckého kraje a je určeno pro všechny žáky bez ohledu na typ zřizovatele školy,“ poznamenal Švec. Celý projekt je průběžně konzultován jak s úřady práce, tak i samotnými zaměstnavateli hledajícími kvalifikované odborníky.

Hejtmanství rozdá 1,5 miliónu

K získání finanční podpory přitom žáci musí splňovat i v tomto případě některá kritéria týkající se prospěchu a chování. Za splněnou docházku, dobrý prospěch a bezproblémové chování dostávají učni v prvním ročníku měsíčně 300 korun, ve druhém 400 a ve třetím 500. K tomu mají na konci školního roku po splnění podmínek nárok na příspěvek 1500, 2500 a 5000 korun.

Stipendium mohou získat od Olomouckého kraje i studenti středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, a to ke studiu na školách v zahraničí. Letos má na ně hejtmanství vyčleněno v rozpočtu 1,5 miliónu korun.

U studentů vyšších odborných a vysokých škol podporuje kraj studium v délce nejvýše šesti měsíců, u středoškoláků může být délka pobytu až deset měsíců. Podmínkou pro udělení stipendia je bydliště v Olomouckém kraji a pro středoškoláky a studenty vyšších odborných škol i studium na zdejších školách. Věk uchazeče nesmí překročit 30 let a podmínkou je rovněž studijní průměr do 1,6, u vysokoškoláků do 1,8.

Stipendia mohou získat i studenti vysokých škol mimo Olomoucký kraj, a to v případě, že studují perspektivní obory. Jde mj. o strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku, přírodní vědy, dopravu, medicínu, hotelnictví či zemědělství.