Příčinu úhynu delfínů se zatím nepodařilo zjistit, uvedla Maggie Mooneyová-Seusová z rybářského odboru Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA). "Je to naprosto alarmující," dodala Susan Barcová, koordinátorka výzkumu nadace námořních věd ve Virginii.

Od začátku června v tomto státě moře vyplavilo 87 uhynulých delfínů, zatímco v loňském roce tu bylo jen asi 50 zaznamenaných případů uhynulých delfínů.

V New Jersey, kde moře obvykle vyplaví asi deset uhynulých delfínů ročně, už bylo letos nalezeno 21 delfíních těl. A ve státě Delaware uhynulo od června deset delfíních mláďat, zatímco obvyklý počet je kolem pěti. V Marylandu, kde každoročně nenajdou více než jednoho uhynulého delfína, už byli nalezeni čtyři.

Z uhynulých delfínů vědci odebrali vzorky, ale jejich analýza a případné stanovení příčin smrti může trvat několik měsíců.