Rozdělil je v posledních týdnech postoj obou rektorů, kteří mají o sloučené superuniverzitě rozdílné představy. Školy se proto dohodly na tom, že zatím budou spolupracovat jako volné konsorcium.

„Do konce letošního roku plánují obě univerzity vydat katalog společných aktivit. Ten by měl ukázat možnou spolupráci ve vědě, výzkumu a ve vzdělávání. Ale také v podpoře společných studentských aktivit. Projekt na sloučení tím univerzity na čas odsunou. Konsorcium školám umožní spolupráci na základě volnějšího sloučení, než by bylo spojení v jeden jediný subjekt,“ informovala mluvčí projektu Eva Kijonková.

Dodala, že s tímto postupem škol souhlasí i ministerstvo školství, které zatím na sloučení univerzit do jediné uvolnilo 30 miliónů korun. „Takto to odpovídá současné situaci na obou školách. Konsorciální spolupráce by měla vyhovovat akademickým pracovníkům a současně ani v nejmenším nebrání propojování vybraných aktivit, jako jsou například i ty organizované studentskými organizacemi,“ uvedli společně oba rektoři.

Další směřování projektu sbližování ostravských univerzit se bude řešit na konci tohoto roku, kdy mají vzniknout zpřesněné záměry spolupráce pro příští rok. „V podstatě jsme se shodli na tom, že budeme postupovat méně sešněrovaně, že nejprve zvládneme společné aktivity,“ vysvětlil rektor OU Jiří Močkoř. Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák dodal, že tyto společné aktivity by měly prokázat vhodnost spolupráce. „Tam, kde vhodná nebude, tam synergii nelze očekávat,“ shrnul.

Na Ostravské univerzitě v současnosti studuje kolem 10 tisíc studentů, má šest fakult. Vysoká škola báňská má o jednu fakultu více, avšak studuje na ní zhruba 25 tisíc studentů.