Hledání algoritmu pro vyhodnocování textů, vytváření datových souborů a hledání jejich vazeb koordinuje Úřad pro námořní výzkum a dotuje ho půl miliónem dolarů ročně. "Ministerstvo obrany vidí potenciál analýzy textu, která bude hrát důležitou roli při vytváření včasného přehledu v nejistém komplexním prostředí," uvádí oficiální zpráva úřadu.

Při sledování sítí a blogů si analytici všímají frekvence kontaktů mezi jednotlivými uzly nebo skupinami. S rozvojem sítí však tento monitoring začíná být mimo možnosti současných postupů. Kromě automatického zpracování ohromného množství informací má být systém schopen rozeznávat i strukturu sítí a jednotlivých podsítí.

Analýza dat pracuje nejen s konkrétními údaji, které se týkají ekonomických ukazatelů trhů či počasí, ale také s převládajícími názory nebo dokonce emocemi s vazbami na určité jevy či události. Dá se tak lépe měřit motivace určitých skupin nebo odhadovat chování uživatelů z různých sociálních skupin.

Zpracování má navíc být schopné strojového překladu jak z psaného tak i zvukového záznamu a tyto informace převede do univerzálních strojově čitelných dat. Představou je, že pak půjde snáze lokalizovat potencionální hrozby a formování extrémistických či teroristických a kriminálních aktivit, nebo hnutí, jež například provázela vzedmutí občanských nepokojů v arabském světě a vedla ke zhroucení řady režimů.