Centrum je tvořeno třemi samostatnými objekty propojenými dvěma atrii a horním podlažím, kde sídlí rozsáhlá univerzitní knihovna. Vzniklo tak nové zázemí pro děkanáty tří fakult, pro studijní oddělení, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, v suterénu leží archív.

„Nové centrum bude tím, co jsme si od něj slibovali,“ podotkl rektor univerzity Vladimír Večerek. „Dlouhá léta naší škole tyto prostory chyběly, nyní už jsme se dostali na úroveň opravdového kampusu.“

První podlaží je zázemím pro studenty, otevřen bude PC room i wi-fi připojení, nechybí občerstvení. Každá učebna ve 3. nadzemním podlaží je vybavena audiovizuální technikou. Studijní a informační centrum přišlo na 307 miliónů korun.