Smyslem akce, která navazuje na tradici obdobných informačních dnů univerzity v předešlých letech, je poskytnout studentům podrobné informace o širokých možnostech studia a stážích na zahraničních univerzitách, v návaznosti na uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Evropské unie LLP (Lifelong Learning Programme)/Erasmus, ale také v rámci dalších programů. Akce se koná od 9:30 do 15:00 ve vestibulu hlavní budovy Fakulty chemicko-technologické.

Ve více než třiceti stáncích budou zahraniční univerzity prezentovat nejen čeští studenti, kteří na nich absolvovali své studijní pobyty, ale své univerzity a země představí též zahraniční studenti, kteří nyní studují letní semestr na Univerzitě Pardubice.

„Studenti, kteří již studium v zahraničí v rámci programu mobilit Erasmus absolvovali, budou po celý den osobně předávat svým kolegům-studentům zkušenosti získané při krátkodobém, tří až dvanáctiměsíčním pobytu na zahraniční vysoké škole. Budou vystavovat i fotografie ze svých studijních cest,“ uvedla Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice.

Součástí akce je také fotosoutěž. Nejzajímavější fotografie, které prezentující studenti již předem zaslali do fotosoutěže, budou vyhodnoceny a v závěru akce budou tři autoři nejlepších fotografií oceněni.

Smlouvy s univerzitami ve 29 zemích Evropy

V rámci evropského výměnného programu LLP/Erasmus má Univerzita Pardubice uzavřeno 311 smluv se 193 univerzitami ve 29 zemích Evropy. Možnosti studia v rámci programu LLP/Erasmus v tomto akademickém roce využilo celkem 127 studentů. A také dalších 10 studentů absolvuje praktickou stáž ve sjednané zahraniční společnosti.

Na základě uzavřených bilaterálních dohod se zahraničními vysokými školami v rámci programu LLP/Erasmus studuje v letním semestru letošního akademického roku na univerzitě a jejích fakultách 98 zahraničních studentů. Nejvíce zahraničních studentů studuje tradičně i v tomto letním semestru na Fakultě ekonomicko-správní.

Ti doplní dalších 209 zahraničních studentů z 27 zemí (Evropy, Afriky, Asie a Brazílie), kteří studují na fakultách univerzity ve standardních akreditovaných víceletých studijních programech (bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských). Nejpočetnější skupina těchto studentů je ze Slovenska.

Univerzita Pardubice se takto zapojuje do evropského programu mobilit od roku 1997 již patnáctým rokem.