V posledních letech se na tomto poli usilovně bádalo, přičemž bylo využito několika různých přístupů. V jednom případě byli lidé s elektrodami v mozku schopni pohybovat kurzorem na obrazovce, když mysleli na zvuky určitých samohlásek.

Funkční magnetická resonance, která sleduje tok krve v mozku, je příslibem pro budoucnost. Mohla by pomoci odhalit na co, nebo na jaká slova myslíme. Při sledování záznamu toků krve zjistila skupina Jacka Gallanta u Kalifornské univerzity v Berkeley, že určité směry a síly toků odpovídají určitým myšlenkám nebo obrazům.

Na tento výzkum navázal Brian Pasley z téže univerzity, který se pokouší o rekonstrukci myšlenek či slov z obrazců toků krve oblasti STG (superior temporal gyrus). V této oblasti se nachází nejen oblast mozku zaměřená na sluchové podněty, ale je spojená i otázkou schopnosti mluvit.

Jeho tým monitoroval vlny v STG u pacientů, kteří prodělali operaci kvůli nádorům nebo epilepsii, jimž pouštěli zvukové záznamy různých mluvčích, opakujících slova a věty. Zjišťovali, která část STG na ně reaguje a jak.

Vzdálené cíle výzkumu jsou dva, jedním je pochopit, jak mozek myslí. Druhým pak pomoci lidem, kteří mají potíže s řečí. Týká se to zejména osob, které se nemohou vyjádřit, ale chtějí něco říci.