Odborníci z NASA, kteří o zjištění informují v novém vydání časopisu Journal of Glaciology, poznamenávají, že se tak poprvé podařilo prokázat přímé účinky zemětřesení na takovou vzdálenost. Otřesy, které vrhly na Japonsko zničující vlnu tsunami, vyslaly vlnobití na všechny strany a tyto vlny dorazily po 18 hodinách i k antarktickým břehům.

Specialistka na kryosféru v Goddardově vesmírném středisku Kelly Bruntová se svým týmem bedlivě sledovala zemětřesení s pomocí vylepšeného satelitního snímkování. V reálném čase se tak stali svědky účinku vln na Sulzbergerův šelfový led.

„V minulosti jsme vždy zpozorovali telení ledovců a hledali možný zdroj tohoto odlamování. Tentokrát jsme věděli, že je to velké zemětřesení, jedno z největších v poslední době a mohli jsme to sledovat od zdroje k následkům,“ komentovala výzkum Bruntová ve zprávě NASA.

Přestože vlny vyvolané zemětřesením u Japonska cestou zeslábly a oceán zvedly jen o třetinu metru, byly dostatečně konzistentní, aby svojí energií rozbily šelfový led. Bruntová s kolegy věří, že nyní se podaří vysvětlit v minulosti záhadné odlamování velkých ploch ledu.