Přitažlivost nejstarší české univerzity dokazují statistiky nedávno zveřejněné Evropskou komisí pro vzdělávání, ze kterých vyplývá, že UK vyslala prostřednictvím výměnného programu Erasmus do zahraničí v akademickém roce 2009/2010 celkem 1085 studentů a umístila se na 9. místě mezi evropskými univerzitami. Z českých univerzit tak zamířil na zkušenou do zahraničí téměř každý 5. student právě z Univerzity Karlovy.

UK láká zahraniční studenty

Univerzita Karlova je však také stále atraktivnější pro zahraniční studenty. Zde zaujímá 13. místo mezi evropskými univerzitami s počtem 1 036 přijatých studentů, což je 36 % z celkového počtu zahraničních studentů v ČR.

Podíl UK na mezinárodní výměně studentů zůstává dlouhodobě vysoký i přes významné rozšíření programu Erasmus na veřejných vysokých a vyšších odborných školách a soukromých vysokých školách v posledních letech. V tomto roce navíc s největší pravděpodobností dojde k převýšení počtu přijatých studentů nad studenty vyslanými.

Univerzita Karlova nabízí svým studentům možnosti zahraničního pobytu v 31 evropských zemích. Kromě sedmadvacítky EU to jsou státy Evropského sdružení volného obchodu (s výjimkou Lichtenštejnska) a kandidátské země TureckoChorvatsko.

Letos vyjel už desetitisící student

„UK má celkem uzavřeno 1 538 bilaterálních dohod pro rok 2011/2012, které nabízejí přes 3 000 studijních míst. V rámci programu LLP/Erasmus máme 568 partnerských univerzit v zahraničí, mezi nimi i ty nejprestižnější,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Díky tomu mohla Univerzita Karlova vyslat do zahraničí letos již 10 000. studenta. Jedná se o studentku Právnické fakulty UK, která je v současné době na ročním studijním pobytu ve Francii.