První oblast se týká tvorby tzv. pracovních listů, jejichž autory jsou pedagogové. Jsou volně přístupné na internetu. Využít k výuce je tak mohou školy z různých koutů republiky. „Druhá oblast se týká zvyšování kvalifikace pedagogického sboru prostřednictvím kurzů,“ podotkla učitelka Marta Rajmonová, která má na starosti realizaci projektu.

Poslední oblast souvisí s vybavením školy. Vedení školy již například zakoupilo čtyři interaktivní tabule za 460 tisíc korun. Tabule napojená na počítač je dotyková, názornější, přehlednější, s přístupem na internet. Celá třída tak může pracovat společně, aniž by musela do počítačové učebny.

„Základní škola Ladova je první, která na základě již schváleného projektu získala evropskou dotaci tohoto typu. Ostatní školy jsou ve fázi schvalovacího procesu,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu litoměřické radnice Andrea Křížová.