Masarykova univerzita sama sebe označuje za nejžádanější univerzitu v České republice uznávanou v celém středoevropském prostoru. Přes 8000 přihlášek podali jen uchazeči ze Slovenské republiky.

„Přesto, že populační křivka stále klesá, počet přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě se trvale zvyšuje. Pozitivní je zejména to, že jde o dlouhodobý trend trvající již několik let. To znamená, že univerzita dokáže nejen vzbudit zájem ze strany uchazečů, ale dokáže také naplnit i jejich očekávání,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Studijní oddělení osmi fakult Univerzity Palackého dosud přijala bezmála 35 000 přihlášek, což je zhruba o 1500 více než před rokem. Počet navíc není konečný, neboť na některé obory se zájemci ještě mohou hlásit, uvedl mluvčí univerzity Rostislav Hladký.

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji přitom univerzita počítala spíše se zhruba stejným počtem přihlášek jako loni. „Konečné číslo nás samozřejmě velmi mile překvapilo. Věřím, že je to důsledkem nejen úspěšné prezentace univerzity, ale také výborných vědeckých výsledků, uplatnitelnosti našich absolventů a samozřejmě široké nabídky kvalitních oborů, které ke studiu nabízíme,“ řekl ČTK prorektor pro studijní záležitosti Vít Zouhar.