Klimatologové dosud běžně užívali informace o počasí, které vědci zaznamenávali od 17. století. Pracovali také se záznamy o sklizni, které se ve stejném období archivovaly. Záznamy mnichů ale dnešním odborníkům umožní dostat se i ke starším datům, než nabízely archivy. Dosáhnou tak až k roku 1500.

Počítačové simulace berou v potaz i nenadálé vlivy na počasí, například výbuchy sopek, proměnlivou sluneční aktivitu a zvýšení emisí skleníkových plynů. Srovnání simulací s velmi starými záznamy o evropském počasí umožňuje zjistit, nakolik jsou modely přesné.

"Klimatické modely vypočítaly minulost docela dobře," uvedla Gabi Hegerlová z Edinburské univerzity. "Můžeme tedy předpokládat, že stejně dobře, přinejmenším co se teploty týká, dokážou vypočítat budoucnost," dodala.

Podle Hegerlové také simulace potvrzují vliv emisí skleníkových plynů na světové klima. "Lidské chování určitě upraví klima podstatným a viditelným způsobem," uvedla.