Masarykův onkologický ústav v Brně získal dotaci na výzkumné centrum z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Samotný projekt centra vznikal v letech 2009-2010 a je reakcí na rostoucí poptávku po prohloubení studia poznatků v oblasti výzkumu nádorových onemocnění a jejich přenos do aplikační, potažmo komerční sféry.

Jako hlavní cíle si projekt RECAMO vytkl vybudování moderního výzkumného centra vybaveného nejmodernějšími technologiemi a spolu s tím také vytvoření týmu světově uznávaných odborníků a lékařských specialistů v oblasti onkologického výzkumu.

Aktivity tohoto týmu expertů různých specializací budou směřovat především k nalezení nových biomarkerů (indikátorů biologického stavu) pro metastázování lidských nádorů a jejich rezistenci k léčbě při využití experimentálních modelů. Hlavním přínosem projektu RECAMO bude propojení vědců zabývajících se základním výzkumem v oblasti nádorové biologie a lékařů, což umožní přímou a především rychlou aplikaci nových poznatků do klinické praxe.

Nové výzkumné centrum v Brně přispěje i ke zkvalitnění vzdělání a možnostem odborného růstu pregraduálních a postgraduálních studentů, přičemž jim zároveň nabídne příležitosti pro další kariérní růst.

Projekt RECAMO se jako první projekt zařadil do sítě evropských vědeckých infrastruktur ESFRI v biomedicíně, a to konkrétně v konsorciu BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), které se zabývá dlouhodobým uchováváním biologického materiálu, jako např. tkání a sér pacientů pro účely budoucího výzkumu. V této oblasti bude RECAMO spolupracovat zejména s I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a dalšími pracovišti v České republice.