Umožnil to výzkum financovaný EU. Do vývoje přístroje WOUNDMONITOR investovala EU 1,67 miliónů EUR z prostředků na výzkum informačních a komunikačních technologií, díky čemuž byl vyvinut úspěšný první prototyp.

Většinu popálenin v EU si lidé přivodí doma nebo na pracovišti. Nejpostiženějšími skupinami bývají starší lidé či malé děti. Včasná diagnóza a léčba infekce u popálených pacientů je kritická. I přes pokrok v moderní medicíně však může trvat až tři dny, než je pomocí mikrobiologických testů zjištěna přítomnost bakterií v ráně, a lékaři mohou stanovit vhodnou léčbu až poté.

Lidský čich nahradila elektronika

Studenti medicíny se vždy učili rozpoznávat bakteriální infekce podle jejich charakteristického zápachu. Kliničtí lékaři a výzkumní pracovníci z Německa, Itálie, Litvy a Spojeného království použili v projektu WOUNDMONITOR stejný přístup, využili však i nejnovějších informačních a komunikačních technologií.

Výzkumní pracovníci vyvinuli přístroj, který může identifikovat typy bakterií podle malého množství těkavých plynů na základě jejich pachu, jenž vydávají. Odborníci nejdříve identifikovali tři hlavní typy bakterií: stafylokoky, streptokoky a pseudomonády, které tvoří přibližně 80 % bakteriálních infekcí v popáleninách. Poté identifikovali těkavé chemické látky šířené bakteriemi při jejich množení. Na základě těchto informací vyvinul tým nástroj o velikosti přibližně A4, který obsahuje osm plynových čidel. Způsob, jakým čidla reagují, je příznačný pro vlastnosti přítomných chemických látek, podle nichž se bakterie identifikují.

Přístroj úspěšně testovaly nemocnice v Británii a Litvě

Tento složitý, avšak velmi kompaktní přístroj byl vyzkoušen v nemocnici v Manchesteru a v oblastní nemocnici v Kaunasu. Výsledky byly velmi uspokojivé a výzkumní pracovníci rovněž pozitivně zhodnotili míru rizika přístroje. O přístroj WOUNDMONITOR již projevilo zájem několik firem a v současnosti probíhají jednání o jeho komerčním využití.

Podrobnější informace o projektu WOUNDMONITOR naleznete zde.