„Naše škola od svého vzniku v r. 2004 stále zvyšuje počet studentů, v nadcházejícím akademickém roce 2010/2011 by měl dosáhnout čísla 2800. Tomu se samozřejmě musí přizpůsobovat i materiálně technické zázemí pro studenty a zaměstnance školy," říká Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora. V prvním pololetí příštího roku by se podle ní měla zahájit poslední 3. etapa této investiční akce, během níž budou rekonstruována stávající hygienická zařízení a provedeny terénní úpravy ve vnitřním traktu budovy.

Rekonstrukce menzy zvýší počet vydaných jídel

Další stavební činnost probíhá v menze. Ve finančním vyjádření zhruba miliónová rekonstrukce odbytového místa menzy umožní od října 2010 navýšení počtu vydaných jídel.

Do 27. září, kdy začíná nový akademický rok, musí být rovněž dokončeno interiérové vybavení posluchárny P4 (cca 800 000 Kč) a v rámci schválené změny účelu užívání přebudováno druhé nadzemní podlaží kolejí (cca 2 mil. Kč). V něm vzniknou odborné učebny a pracovny pro studenty a akademické pracovníky studijního programu Ošetřovatelství. Studentky oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra dosud využívaly pronajaté prostory v jihlavské Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické.

Vysoká škola polytechnická Jihlava je první veřejnou neuniverzitní vysokou školou a jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. Nabízí studium v šesti bakalářských studijních oborech (Finance a řízení, Cestovních ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka a Všeobecná sestra).