Ostatky nyní čeká důkladné zkoumání a řada analýz, které posílí, nebo zcela vyvrátí možnost, že jde o ostatky osoby zmiňované v Bibli. Nicméně vedoucí archeologického výzkumu věří, že ostatky jsou opravdové, také kvůli nápisu na schránce, kde je kromě jména uvedeno i datum 24. června, kdy si křesťané připomínají narození Jana Křtitele. Navíc název ostrova Sveti Ivan znamená Svatý Jan, protože Ivan je východoslovanskou variantou jména Jan.

Jan Křtitel patří k nejznámějším postavám evangelií nejen proto, že předpověděl narození spasitele a pokřtil ho, ale i proto, že ho král Herodes Antipas nechal popravit výměnou za jediný tanec své nevlastní dcery Salome. Jan Křtitel je patronem řady řemesel (tkalců, krejčích, kožešníků, koželuhů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, kominíků, kovářů, tesařů, architektů, zedníků, kameníků, majitelů biografů, hudebníků, tanečníků a zpěváků). Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana je takzvaný svatojánský oheň.

Sbírání relikvií

Ostatky svatých bývaly po rozšíření křesťanství vyhledávanou komoditou. Přisuzovala se jim zázračná moc a pro panovníky byly navíc symbolem mocenského lesku. Nicméně vzhledem k časovému odstupu od událostí, které dělily věřící od uctívaných svatých, byla pravost ostatků často pochybná a někteří svatí mají po světě více hlav a končetin než za živa.

Ostatně ostatky Jana Křtitele se pyšní turecké muzeum Palác Topkapi v Istanbulu.