Právě proto se projekt, jehož je Zdeňka účastnicí, jmenuje Rodina není handicap. Dostalo se jí odpovědi, že hlídání dětí je po dobu vzdělávacích aktivit, které jejich rodiče v rámci projektu navštěvují, zajištěno profesionální službou, aby rodičům nic nebránilo ve studiu.

Všechny vzdělávací i zprostředkovací aktivity směřují k hlavnímu cíli projektu, jímž je nalezení práce pro nezaměstnané rodiče pečující o děti do 15 let. Podmínkou však je, že tito rodiče musí být evidováni na úřadech práce Plzeňského kraje jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání.

V projektu Rodina není handicap bylo zaměstnáno do konce července zatím sedm účastníků, přičemž v mimoplzeňských okresech byly projektové aktivity zahájeny teprve v květnu. Vzhledem k ustupující krizi a rozšiřující se nabídce pracovních míst by se podle odborníků mohla situace na trhu práce nadále zlepšovat.

Po prázdninách budou pro účastníky připraveny počítačové kurzy a profesní rekvalifikace a zároveň se uskuteční nábor do druhého turnusu projektu v okresech Plzeň - město, Plzeň - sever a Plzeň - jih.

„Zájemci o účast v projektu, kteří splňují výše zmíněné podmínky, se mohou hlásit u svých zprostředkovatelů na úřadě práce,“ říká projektová manažerka Lenka Šmídová z Úřadu práce v Plzni, který projekt připravil. S projektem mohou spolupracovat i personalisté firem v regionu, kteří hledají nové pracovní síly. „Všechny kontakty i další informace jsou k dispozici na www.projektrodina.cz,“ přibližuje manažerka Barbora Kuralová z pořádající společnosti Grafia.