Japonští vědci se snaží pomocí umělého mluvidla pomáhat lidem s poruchou sluchu mluvit. Stroj lidi učí správně artikulovat a formovat jednotlivé hlásky, protože jim chybí zpětná vazba vlastního poslechu. Zvýrazněné rty na konci růžového chobotu opravují neslyšící a pomáhají jim správně poskládat základní kameny řeči.

Robot přitom nejen vyslovuje. Hlásky formuje mechanicky podobným způsobem jako člověk. Mluvidlo proto ovládají písty a krom rtů jsou vybavena i nosem, který ovlivňuje řeč.

Zařízení je vybaveno i mikrofonem a analyzátorem řeči. Stroj tak umí srovnávat řeč zdravého člověka s řečí neslyšícího a odhalovat místa, kde vznikají chyby a řeč opravovat.