Nejvěrnější své škole byli slovenští absolventi českých univerzit uměleckého a technického směru. Nejnižší loajalitu naopak podle průzkumu projevili slovenští absolventi teologických, filozofických a společenskovědních českých vysokých škol. V Česku studuje více než 20 000 vysokoškoláků ze Slovenska.

Z ankety dále vyplynulo, že ze slovenských absolventů by se nevrátila do stejné univerzity na Slovensku třetina z nich. Odborníci dlouho upozorňují na nízkou kvalitu vysokoškolského školství na Slovensku. ARRA již dříve konstatovala, že slovenské školy zaostávají za českými.